Schoolraad

 

Schoolraad XCL Wegwijs

 

 

 

 

De schoolraad van XCL Wegwijs is een adviserende vergadering, waarin vertegenwoordigers van het personeel en de ouders met de directie praten over de gang van zaken op onze school. De schoolraad vergadert tweemaandelijks en helpt bij taken die het beleid van een school met zich meebrengt, zoals het opstellen van een communicatieplan, het onderhoud van de gebouwen en speelplaats enz. De leden zijn ook een aanspreekpunt voor de ouders. De schoolraad heeft een goede samenwerking met de ouderraad.

De huidige samenstelling van de schoolraad is als volgt:

Nele Bleyen (voorzitter), afgevaardigde ouder
Nathalie Cools, afgevaardigde ouder
Wilfred Wilbers, afgevaardigde ouder
Hans Schröter, gecoöpteerde
Frans Haesendonckx, gecoöpteerde

Hilde Bortels, directie
Liesbeth Haesendonckx, leraar
Bieke Poets, leraar
Els Hendriks, leraar

 

Terug naar homepagina 

XCL Wegwijs