Initiatie engels

De leerlingen van de derde graad krijgen tweewekelijks een lesje Engels van juf Saskia (leerkracht van campus Mercurius). Ze genieten ervan en kijken steeds uit naar de volgende lesjes. 

 

Engels in XCL Wegwijs

 

Terug naar homepagina 

XCL Wegwijs